Start Planning
Latvijas

Latvijas svētku dienas

Atklājiet gaidāmos valsts svētku datumus Latvijai un sāciet plānot maksimāli izmantot savu brīvo laiku.

Latvijā tiesības uz brīvdienām parasti ir izklāstītas noteikumos, kurus satur darba līgums vai arodbiedrību vienošanās.

Lielākā daļa brīvdienu Latvijā tiek ievērotas noteiktajā dienā. Ja Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena vai proklamēšanas diena iekrīt nedēļas nogalē, sekojošā pirmdiena tiek noteikta par brīvdienu.

Darba ņēmējiem ir tiesības arī Vasarsvētkos ņemt apmaksātu brīvdienu.

Iepriekšējie gadi